Skip to main content

Intake & behandeling

Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid gesprek. In dit gesprek wordt de klacht besproken en worden lichamelijke, psychologische en sociale aspecten betrokken, zoals bijvoorbeeld leef- en werkomstandigheden. Er kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten om de klacht nog inzichtelijker te maken. Na een lichamelijk onderzoek wordt er tijdens het eerste consult een individueel behandelplan opgesteld wat het beste past bij u, uw klachten en uw omstandigheden.

Onderzoek

Na de intake wordt een onderzoek afgenomen, dit kan ook pas op de 2e afspraak zijn. Hierin wordt onder andere gekeken naar de beweeglijkheid of mobiliteit van de gewrichten, de kracht en soepelheid van de spieren en het functioneren tijdens houding (staan, zitten) en beweging (lopen, opstaan).

Behandelplan

Nadat de psychosomatisch fysiotherapeut door de intake en het onderzoek heeft bepaald wat de oorzaak is van uw klacht en uw verminderd functioneren, kan een adequaat behandelplan worden opgesteld. Dit is aangepast aan uw klachten, uw wensen en verwachtingen en in afstemming met de prognose die de psychosomatisch fysiotherapeut u kan aangeven.

Behandeling

Bij gezondheidsklachten zonder een duidelijk lichamelijke oorzaak wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem, terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Veel mensen vinden dit verwarrend en gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken! Om u goed te kunnen behandelen, wordt hierom eerst een zorgvuldige intake en onderzoek afgenomen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt en wordt de therapie gestart, het behandelplan is van invloed op de mate van uw herstel. De psychosomatisch fysiotherapeut maakt binnen het behandelplan gebruik van verschillende behandelmogelijkheden. Onderdelen van de behandeling kunnen zijn:

 • Ontspanningstherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Adembewustwording en ademtherapie
 • Bewustwordingsoefeningen om signalen van spanning en stress eerder op te merken
 • (Pijn)educatie
 • Oefeningen ter verbetering van het lichaamsbewustzijn
 • Communicatieve massage
 • Stressmanagement
 • Gedragsmatige begeleiding/coaching
 • Graded activity of graded exposure
 • Uitgebreid uitleg over uw klachten en adviezen en oefeningen die u in de thuissituatie kunt toepassen

Dossier

Na de intake en het onderzoek maakt uw psychosomatisch fysiotherapeut een uitgebreid dossier van uw klacht met daarin: gegevens van de intake (de aanleiding van uw komst en de reden van uw klacht), de uitslag van de gebruikte meetinstrumenten en vragenlijsten tijdens het onderzoek, de fysiotherapeutische diagnose en de daaruit volgende behandelbare grootheden (wat is uw klacht en welke therapie is hiervoor geschikt), de doelstelling en het gewenste eindresultaat in een vastgestelde tijdsduur (SMART) en het behandelprotocol volgens vastgestelde richtlijnen.  In het dossier komen ook de rapportages naar uw huisarts of specialist te staan. Gevoelige informatie wordt alleen gedeeld met uw toestemming.

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De psychosomatisch fysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen, leert meer te belasten en soepel te bewegen. Totdat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

Meer info:

NFP – Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

Lidmaatschap / participatie

 • NFP (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek). Onderdeel van het KNGF
 • Deelname Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel en Maasdriel