Skip to main content

Echografie/ Myofeedback

Echografie

Musculoskeletale echografie (MSU echografie) kan van grote waarde zijn binnen het diagnostisch en therapeutisch proces van uw fysiotherapeut. MSU echografie is een niet-belastende en uitwendige handeling (uitzondering: zie perineaal echografie). MSU echografie voor mogelijk aanvullende diagnostiek en onderzoek vind plaats op een los consult.

Deskundig

Uw MSU echografie fysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut heeft de opleiding tot MSU echografie (bekken)fysiotherapeut gevolgd. Kijk voor meer info over uw fysiotherapeut onder team of onder specialisaties.

Echografie in de bekkenfysiotherapie

De MSU echografie bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het uitvoeren en interpreteren van:

  • Buikwand echografie
  • Perineaal echografie.

Buikwand echografie / bekkenfysiotherapie

Met echografie van de buikwand wordt het al dan niet goed functioneren bij bewegen zichtbaar maakt. Zo kan de functie van de buikspieren (rechte buikspieren, dwarse buikspieren, schuine buikspieren) en het middenrif (diafragma) worden beoordeeld en een mogelijke diastase (wijking van de rechte buikspieren) in kaart worden gebracht. Ook kan het blaasvolume worden gemeten. MSU echografie van de buikwand is een uitwendige methode (de echokop beweegt over de buik).

Met echografie van de buikwand wordt het al dan niet goed functioneren bij bewegen zichtbaar maakt. MSU echografie van de buikwand is een uitwendige methode (de echokop beweegt over de buik).

Buikwand echografie voor het in kaart brengen van:

  • de functie van de buikspieren (rechte buikspieren, dwarse buikspieren, schuine buikspieren)
  • de functie van het middenrif (diafragma)
  • een mogelijke diastase (wijking van de rechte buikspieren)
  • het blaasvolume 

Perineaal echografie / bekkenfysiotherapie

Met perineale echografie kan de bekkenbodemspierfunctie eveneens uitwendig beoordeeld worden.

Hoewel perineaal echografie uitwendig is, wordt u wel gevraagd het ondergoed uit te doen omdat de echokop over het perineum (het gebied tussen vagina-anus of scotum-anus) beweegt voor onderzoek de bekkenbodemspieren in het gebied van het rectum, de plasbuis en de vagina-prostaat. Perineaal echografie is dus uitwendig, maar vindt plaats zonder ondergoed. Hiervoor wordt u eerst om toestemming gevraagd en het onderzoek is nooit verplicht.