Skip to main content

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een kinderbekkenfysiotherapeut is een bekkenfysiotherapeut of kinderfysiotherapie die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met plas- en/of poepproblemen. De vervolgopleiding tot kinderbekkenfysiotherapeut duurt 2 jaar.

Plas- of poepklachten

Plas- of poepklachten bij kinderen kunnen te maken hebben met het verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren of verkeerd aangeleerd toiletgedrag.  Ook kan een buikoperatie, aangeboren afwijking, stress factoren of een traumatische ervaring invloed hebben op het plas- en poepgedrag.

Zindelijk worden

Het zindelijkheidsproces verloopt vanaf de babytijd tot op de leeftijd van 6-8 jaar. De meeste kinderen worden vanzelf zindelijk tussen twee en vier jaar. Zindelijk worden gebeurt in een bepaalde volgorde (‘stapjes’) en hangt onder andere af van de rijping van het zenuwstelsel. Zo moet een kind kunnen begrijpen waarvoor een potje of toilet of potje gebruikt wordt en kunnen aanvoelen of het een plasje of poepje moeten doen (aandranggevoel). Zodra een stap beheerst wordt, volgt een nieuwe stap. Door emotionele gebeurtenissen (stress factoren) kan een kind soms tijdelijk een stapje terug vallen. De natuurlijke volgorde van zindelijk worden is:

 • Controle over poepen ‘s nachts
 • Controle over poepen overdag
 • Controle over plassen overdag
 • Controle over plassen ’s nachts

Plasklachten bij kinderen

 • Plasverlies overdag zonder medische reden terwijl het kind al zindelijk hoort te zijn
 • Bedplassen terwijl het kind overdag al lang droog is
 • Onrustige blaas vaak kleine plasjes of verlies doen na heftige aandrang
 • Luie blaas door continu teveel ophouden bij aandrang
 • Verkeerd spiergebruik persen door verkramping bekkenbodemspieren
 • Blaasontstekingen geregeld terugkerende blaasontstekingen

Poepklachten bij kinderen

 • Obstipatie <3x per week harde, dikke ontlasting hebben met pijn
 • Poepverlies verlies ontlasting door slecht aandranggevoel
 • Vieze broeken               vaak zacht poepverlies wat wegsijpelt
 • Angst om te poepen op de wc of potje lukt niet, in de luier wel
 • Chronische buikpijn zonder aantoonbare oorzaak

Uitleg & therapie

De kinderbekkenfysiotherapeut maakt het kind én de ouders bewust van de plas- en poepspieren (bekkenbodemspieren) en geeft toiletoefeningen en drink- en eetadvies. Tevens wordt gelet op de ademhaling en buikdruk, aandrang herkennen en stressfactoren. Afstemmen van beleid met ouders , school en kinderopvang /BSO is hierbij belangrijk!  Soms is samenwerking met een kinderfysiotherapeut of kinderpsychotherapeut zinvol, met name bij gedragsmatige problemen. De therapie kan bestaan uit:

Uitleg

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Uitleg over de plassen en poepen (kindvriendelijke info over de blaas, darmen en bekkenbodemspieren
 • Uitleg over vochtinname (drinken) en vezelinname (gezonde voeding)
 • Uitleg over de juiste toilethouding en -gedrag

Therapie

 • Algemeen lichaams- en bewegingsgevoel aanleren
 • Ademhalingsoefeningen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Bewustwording van de bekkenbodem
 • Herkennen aandranggevoel voor plassen en poepen
 • Aanleren adequate reactie op aandranggevoel
  • Wel gaan plassen of poepen : naar de wc gaan
  • Niet gaan plassen of poepen: proberen op te houden (vergroten blaascapaciteit of voorkomen plas- of poepverlies))
 • Meer zelfvertrouwen krijgen in het eigen functioneren (weer lekker in je vel komen)

Meer info

Lidmaatschap