Skip to main content

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van lichamelijke klachten die samenhangen met psychische en sociale factoren. Vaak zijn dit klachten waarbij stress, spanningen, angst, pijn en/of vermoeidheid een rol spelen. Er is geregeld sprake van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Oorzaken die verband kunnen houden met het ontstaan of voorbestaan van de lichamelijke en/of psychische klachten zijn bijvoorbeeld:

 • Fysieke of geestelijke trauma’s
 • Moeite met omgaan met chronische aandoening
 • Ernstige ziekteprocessen
 • Terugkerende stressvolle situaties, conflicten
 • Hoge werkdruk of privé
 • Emotionele problemen, verlies van dierbaren, relatieproblemen

Psychosomatische klachten komen vaak voor bij chronische pijnklachten, fibromyalgie, (somatisch) onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK), bij een burn-out of depressie, bij hyperventilatie en/of bij angststoornissen. Psychosomatische klachten kunnen zich uiten zich in lichamelijke en/of psychische klachten bijvoorbeeld:

Lichamelijke klachten

 • Benauwdheid, moeite met ademhalen
 • Hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
 • Onverklaarbare spier- en gewrichtspijn
 • Extreme (chronische) vermoeidheid
 • Niet kunnen ontspannen
 • Druk op de borst of hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Onverklaarbare maag-, darm- of buikklachten
 • Vervreemd voelen van het eigen lichaam                                 

Psychische klachten

 • Lusteloos zijn
 • Over grenzen gaan
 • Slecht of te veel slapen
 • Angstklachten (zoals paniekaanvallen of paniekstoornissen)
 • Moeite met concentratie
 • Somber zijn en/of veel piekeren
 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, roken, alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Deskundig

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft, na het behalen van de 4-jarige HBO Bachelor  Fysiotherapie, de 3-jarige post-HBO Masteropleiding Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek succesvol afgerond en is BIG-geregistreerd. Daarna zijn vaak nascholingen of specialisaties gevolgd. Kijk voor meer info over uw psychosomatisch fysiotherapeut onder team of onder specialisaties.

Multidisciplinaire samenwerking

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist, psycholoog, psychotherapeut, praktijk ondersteuner huisarts (POH-GGZ), de bedrijfsarts en andere (para)medische disciplines zoals de ergotherapeut. Uiteraard gebeurd dit alleen in overleg met u en met uw toestemming.