Skip to main content

Tevredenheid

Tevredenheid

Uiteraard hopen we dat u tevreden zult zijn over het resultaat van uw behandeling en/of de wijze waarop uw fysiotherapeut u heeft begeleidt of doorverwezen. Maar ook als u niet tevreden bent, horen we het graag. In een persoonlijk gesprek met uw fysiotherapeut en/of onze praktijkeigenaar proberen we te achterhalen wat u als niet prettig hebt ervaren en hoe we dit voor u kunnen oplossen. Dit volgens de klachtenregeling procedure van onze beroepsvereniging KNGF.

Ons motto

Als team proberen we u zo optimaal mogelijk te helpen en te begeleiden op weg naar herstel of het leren omgaan met beperkingen en deze op te rekken. Met ons motto ‘Aandacht voor de mens achter de klacht’ willen we benadrukken dat we onze patiënten centraal stellen. Dit doen we door met de patiënt zo breed mogelijk mee te denken in mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren en beweegplezier te bevorderen. Ook werken we graag multidisciplinair samen en zoeken actief mee naar oplossingen om zo veel mogelijk het gewenste resultaat voor onze patiënten te bereiken.

Folders

Huisregels ons huisreglement
Privacybeleid uitleg over het veilig bewaren van uw persoonsgegevens
Klachtenregeling procedure bij niet tevreden zijn over uw behandeling