Skip to main content

Kinderen

Zindelijk worden

Het zindelijkheidsproces verloopt vanaf de babytijd tot op de leeftijd van 6-8 jaar. Zindelijk worden gebeurt in een bepaalde volgorde (‘stapjes’) en hangt onder andere af van de rijping van het zenuwstelsel. Zodra een stap beheerst wordt, volgt een nieuwe stap. Door emotionele gebeurtenissen (stress factoren) kan een kind soms tijdelijk een stapje terug vallen. De natuurlijke volgorde van zindelijk worden is:

 • Controle over poepen ‘s nachts
 • Controle over poepen overdag
 • Controle over plassen overdag
 • Controle over plassen ‘s nachts

Plas- of poepklachten

Klachten kunnen te maken hebben met het verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren of verkeerd aangeleerd toiletgedrag.  Ook kan een buikoperatie, aangeboren afwijking, stress factoren of een traumatische ervaring invloed hebben op het plas- en poepgedrag.

Plasklachten bij kinderen

 • Plasverlies overdag

  zonder medische reden terwijl het kind al zindelijk hoort te zijn

 • Bedplassen

  terwijl het kind overdag al lang droog is

 • Aandrang syndroom

  vaak kleine plasjes of verlies doen na heftige aandrang

 • Luie blaas

  door continu te veel ophouden bij aandrang

 • Verkeerd spiergebruik

  persen door verkramping bekkenbodemspieren

Poepklachten

 • Obstipatie

  <3x per week harde, dikke ontlasting hebben met pijn

 • Poepverlies

  verlies ontlasting door slecht aandranggevoel

 • Vieze broeken

  vaak zacht poepverlies wat wegsijpelt

 • Angst om te poepen

  op de wc of potje lukt niet, in de luier wel

Therapie

De kinderbekkenfysiotherapeut maakt het kind én de ouders bewust van de plas- en poepspieren (bekkenbodemspieren) en geeft toiletoefeningen en drink- en eetadvies. Tevens wordt gelet op de ademhaling en buikdruk, aandrang herkennen en stressfactoren. Afstemmen van beleid met ouders , school en kinderopvang /BSO is hierbij belangrijk!  Soms is samenwerking met een kinderfysiotherapeut of kinderpsychotherapeut zinvol, met name bij gedragsmatige problemen.

Beweegnorm voor kinderen

Kinderen horen 1 uur per dag te bewegen, zoals lopen, fietsen, rennen, sporten of buiten spelen. Regelmatig bewegen helpt de darmwerking te stimuleren en verbeterd de coördinatie, evenwicht en fitheid. Ook stimuleert bewegen de botopbouw, het versterkt de spieren, vergroot de longcapaciteit, voorkomt valrisico’s en helpt het lichaamsgewicht op orde te houden. Bewegen draagt bij aan een sneller herstel bij klachten of helpt deze te voorkomen.

Meer info

Plassen en poepen – voor kinderen met plas- of poepproblemen, door Helga Hentzepeter

Lidmaatschap

 • Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB).
 • Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK), opgericht in 2015 door samenvoeging van de Vereniging voor Urotherapie en de Landelijke werkgroep Poeppoli’s. De vereniging bestaat uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Allen zijn beroepsmatig betrokken bij de zorg voor kinderen met continentie problemen. Het doel van de vereniging is om een platform te bieden voor deze artsen, psychologen, orthopedagogen, kinder/bekkenfysiotherapeuten en urotherapeuten waar zij elkaar kunnen vinden in de zorg voor het continente kind en hun kennis kunnen verbreden