Skip to main content

Fysiotherapie

MulliganTM therapie hersteld met een pijnloze methode de normale beweeglijkheid en functie van gewrichten en weke delen zoals spieren. Tijdens de behandeling wordt informatie en advies gegeven over de verrichtingen van de MulliganTM therapeuten over training en oefeningen om klachten te verminderen en te voorkomen. Ook worden thuisopdrachten doorgenomen en op uw volgende consult geëvalueerd.  

Uitleg & Advies

Tijdens uw behandeling krijgt u van de MulliganTM therapeut uitleg over de reden van het ontstaan of in standhouden van uw klacht. Hierdoor krijgt u inzicht en advies hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen. Ook thuisopdrachten (huiswerkoefeningen) en advies over houding en gedrag in uw eigen thuissituatie en werkomstandigheden kunnen hierbij horen (leefstijl).   

Behandeling

Om u goed te kunnen behandelen, wordt eerst een zorgvuldige intake en onderzoek afgenomen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. De MulliganTM  Therapeut kan vrij snel beoordelen of deze methode voor u geschikt is. Als dat het geval is wordt een plan van aanpak gemaakt, dit behandelplan is van invloed op de mate van uw herstel. Aan de hand hiervan wordt uw therapie gestart. 

Training

Vanuit de fysiotherapie hebben we diverse beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen Kijk voor meer info over onze beweegprogramma’s onder training. 

Meer info over Mulligan therapie

De methode valt onder reguliere fysiotherapie en manuele therapie. Kijk op de site voor het MULLIGAN™ Manual Therapy Concept