Skip to main content

Fysiotherapie

Mulligan Therapie

Om het eenvoudig uit te leggen geven wij het voorbeeld van een kast met lades. Als een lade niet goed wil openen of sluiten, is de lade vaak een klein beetje ‘ontspoord’. Door het juiste spoor van de lade weer te vinden, verloopt de beweging weer zonder problemen. Bij het corrigeren van gewrichten volgens het Mulligan™ Concept gaat dit op dezelfde manier: de therapeut mobiliseert en beweegt op een pijnvrije manier het gewricht tot het weer goed in het ‘spoor’ loopt. 

Aanvullende therapie

Aanvullend kunnen ook andere vormen van fysiotherapie gebruikt worden om de spieren, gewrichten, kapsels en banden beter met elkaar te laten functioneren. Zoals met massage technieken, triggerpointtherapie of met een tape techniek die spieren, gewrichten en bloed- en lymfecirculatie kan helpen ondersteunen (Medical Taping Concept). Daarnaast kan MSU echografie bij pees-, spier- of gewrichtsklachten (zoals bij schouder, elleboog, heup, knie en enkelklachten) van grote waarde zijn tijdens de therapie, daar echo een bewegend beeld is en het al dan niet goed functioneren bij bewegen zichtbaar maakt. MSU echografie voor mogelijk aanvullende diagnostiek en onderzoek vind plaats op een los consult. 

Therapie & training

  • Functioneren lokaal: spieren, banden en gewrichten
  • Functioneren totaal: staan, lopen, zitten, liggen, omdraaien, opstaan en gaan zitten e.d.
  • Spierfunctie verbeteren: kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, relaxatie
  • Gewrichtsfunctie verbeteren: buigen-strekken, draaibeweging, glijbeweging

Multidisciplinaire samenwerking

Het soms complexe karakter van orthopedische of neurologische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist (orthopeed, chirurg, neuroloog, reumatoloog e.d.), praktijk ondersteuner huisarts (POH-GGZ), de bedrijfsarts en andere (para)medische disciplines. Uiteraard gebeurd dit alleen in overleg met u en met uw toestemming. 

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De MulliganTM therapeut en uzelf werken samen aan uw herstel. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen, leert meer te belasten en soepel te bewegen. Totdat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren! 

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

Training

Na het stopzetten van uw fysiotherapie consulten, kan het zinvol zijn om onder begeleiding verder te trainen in onze praktijk. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden tot uw beschikking: kijk voor meer info over onze beweegprogramma’s onder training.