Skip to main content

Intake

Het stellen van een juiste diagnose en bijbehorend behandelplan, is van invloed op de mate en snelheid van uw herstel. Hierom nemen we de tijd voor uw intake en onderzoek op het 1e consult. Er worden specifieke vragen gesteld naar het ontstaan en het verloop van uw klacht om de mogelijke oorzaak te kunnen achterhalen. Soms is het prettig als u iemand meeneemt bij de intake, met name als u de Nederlandse taal niet goed machtig bent.

Onderzoek

Na de intake wordt een onderzoek afgenomen. Hierin wordt onder andere gekeken naar de beweeglijkheid of mobiliteit van de gewrichten, de kracht en soepelheid van de spieren en het functioneren tijdens houding (staan, zitten) en beweging (lopen, opstaan). 

Echografie

Bij het vermoeden van pees- of spierletsel of bij complexe gewrichtsklachten kan musculoskeletale echografie (MSU) van grote waarde zijn binnen het diagnostisch en therapeutisch proces van uw MulliganTM therapeut. Onze MSU fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in echografie van de schouder, elleboog, heup, knie en enkel. MSU echografie voor mogelijk aanvullende diagnostiek en onderzoek vind plaats op een los consult.

Behandelplan

Nadat de fysiotherapeut door de intake en het onderzoek heeft bepaald wat de oorzaak is van uw klacht en uw verminderd functioneren, kan een adequaat behandelplan worden opgesteld. Dit is aangepast aan uw klachten, uw wensen en verwachtingen en in afstemming met de prognose die de fysiotherapeut u kan aangeven. 

Dossier

Na de intake en het onderzoek maakt uw fysiotherapeut een uitgebreid dossier van uw klacht met daarin: gegevens van de intake (de aanleiding van uw komst en de reden van uw klacht), de uitslag van de gebruikte meetinstrumenten en vragenlijsten tijdens het onderzoek, de fysiotherapeutische diagnose en de daaruit volgende behandelbare grootheden (wat is uw klacht en welke therapie is hiervoor geschikt), de doelstelling en het gewenste eindresultaat in een vastgestelde tijdsduur (SMART) en het behandelprotocol volgens vastgestelde richtlijnen.  In het dossier komen ook de rapportages naar uw huisarts of specialist te staan. Gevoelige informatie wordt alleen gedeeld met uw toestemming.