Skip to main content

‘Aandacht voor de mens achter de klacht’

Uitleg & advies

Uw bekkenfysiotherapeut geeft u uitleg over de reden van het ontstaan of in standhouden van uw klacht. Hierdoor krijgt u inzicht en advies hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen. 

Therapie

De therapiemogelijkheden bij bekkenfysiotherapie kunnen bestaan uit:

 • Advies over uw eet- en drinkpatroon (vocht- en vezelgebruik) 
 • Advies over uw toilethouding en -gedrag, hygiëne en gewoontes
 • Advies voor en na een buikoperatie (urologisch, gynaecologisch of colorectaal)
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen 
 • Bewust worden van de bekkenbodem spieren en deze leren te beheersen
 • Bekkenbodem oefeningen ter verbetering van de spierfunctie 
 • Blaastraining of ‘klok-plassen’
 • Verbetering van de doorbloeding in lage buik en benen: veneuze pompoefeningen
 • Bewust worden van de relatie lage rug en bekken met de bekkenbodem 
 • Stabilisatie oefeningen lage rug-bekken
 • Verbeteren van de coördinatie en stabilisatie rondom lage rug en bekken
 • Aanleren van het opvangen buikdrukverhoging (niezen, hoesten) en tiltechniek

Uitwendig handelen

De bekkenfysiotherapeut kan gebruik maken van ‘gewone’ vormen van oefentherapie om de spieren, gewrichten, kapsels en banden rondom lage rug en bekken beter met elkaar te laten functioneren. Met diverse massage technieken, triggerpointtherapie, bindweefselmassage en/of lichte gewrichtsmobilisaties kan de bekkenfysiotherapeut spieren soepeler maken en de gewrichten beter laten functioneren. Ook kan hiervoor apparatuur (fysiotechniek, ultrageluid, TENS) worden gebruikt. Tevens zijn wij opgeleid in het Medical Taping Concept, een tape techniek die spieren, gewrichten en bloed- en lymfecirculatie kan ondersteunen. 

Inwendig handelen

Naast uitwendige therapievormen kan, indien nodig, ook gebruik gemaakt worden van inwendig handelen. Dit behoort tot de competenties van de geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Inwendig vaginaal of anaal handelen kan bestaan uit:

Palpatie manueel onderzoek zonder apparatuur
Ballontraining met name bij fecaal verlies of bij vaginisme
Myofeedback meten van de spierspanning van de bekkenbodem
Functionele elektrostimulatie ter bewustwording, spierversterking of pijndemping

MAPLe® specialist

Voor het meten van de bekkenbodemspierspanning (myofeedback) en het verbeteren van de bekkenbodemspierfunctie (functionele elektrostimulatie) gebruiken onze bekkenfysiotherapeuten de nieuwste apparatuur op bekkenbodemgebied: de MAPLe®. 

MSU-echografie

Vanaf 2023 hebben we de mogelijkheid voor het toepassen van MSU-echografisch onderzoek (musculoskeletal ultrasound) van de bekkenbodem. Met deze bekkenfysiotherapeutische interventie kan, zonder inwendig onderzoek, de buik-, bekken- en bekkenbodemspierfunctie geheel volgens het NVFB standpunt in kaart worden gebracht. We werken hiermee nauw samen met verwijzende specialisten (artsen, verloskundigen) uit de wijde omtrek. 

Multidisciplinaire samenwerking

Het soms complexe karakter van bekken(bodem)problematiek kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist (uroloog, gynaecoloog, proctoloog, colorectaal specialist, chirurg, seksuoloog, psycholoog, internist e.d.) verloskundige, praktijk ondersteuner huisarts (POH-GGZ), de bedrijfsarts en andere (para)medische disciplines. Uiteraard gebeurd dit alleen in overleg met u en met uw toestemming. 

Evaluatie

Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De bekkenfysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen, leert meer te belasten en soepel te bewegen. Totdat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren! 

Afsluiten

Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.